С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

12/17/18

Семинарът "Академично предприемачество ІІ" в няколко снимки

На 14 декември завърши курсът, посветен на кандидатстване с проекти по програма Еразъм+, проведен от г-н Мирко Варано, Швеция.

Надяваме се, че лекторът е провокирал идеи за подготовка на проектни предложения и контактът с него ще се окаже полезен за бъдещи начинания. В отделна публикация ще споделим предоставените от него материали.

Курсът беше приютен в различни зали с разнообразна техника, но възможността за среща и разговор с колега си струваше.


В зала №63 при ФФ:
В Лаборатория по минералогия :) - ГГФВ Зала №1 - близо до "ръководството":
В Зала №2:


12/13/18

Логическа матрица (Logical Framework Matrix)

Образец на логическата матрица за обучението (Академично предприемачество чрез европейско финансиране ІІ) на 13.12.2018 г. можете да свалите от връзката:

ОБРАЗЕЦ НА ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА

***

You can download the Logical Framework Matrix for the training session (Academic Entrepreneurship through Efficient Use of EU Funding) form the link below:

LOGICAL FRAMEWORK TEMPLATE

12/12/18

Проблем с доставката на заявени книги

Уважаеми колеги,

От фирмата доставчик на книги, които са заявени от Ваша страна по линия на Работен пакет "Достъп" към Докторантския център, ни информираха, че е налице проблем с доставянето на определени заглавия.

Заглавията, които не може да бъдат доставени, са следните:
1. 9789004174337 – „Mongol Rule in Seljuk Anatolia: The Politics of Conquest and History-Writing 1243-1282“ – книгата все още не е издадена; може да се замени с книгите 9781588395894 – „Court and Cosmos - The Great Age of the Seljuqs“ и 9781784531652 – „The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East (Library of Middle East History)“ или с друга по избор.

2. 9781845923273 – „Principles of International Taxation“ – книгата е напълно изчерпана и към момента няма информация за допечатване; може да се замени с 9781526501691 – „Principles of International Taxation“ или с друга по избор.

3. 9780128100554 – „Evolution of Global Electricity Markets: New paradigms, new challenges, new approaches“ – издателството се е отказало от публикуването ѝ; може да се замени с 9780123978912 – “Evolution of Global Electricity Markets, New paradigms, new challenges, new approaches”, което е изданието от 2013г., или с друга по избор.

Молим колегите, които са ги заявили, да се свържат с доц. Анна Ангелова - директор на Университетска библиотека - anna@libsu.uni-sofia.bg

Останалите поръчани книги ще пристигат поетапно в Университетска библиотека.