С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/25/19

"Проблемът с формулирането на понятията" - материали към лекцията

В приложения файл можете да направите справка в няколко важни текста към лекцията на проф. Румяна Коларова „Интердисциплинарни изследвания в социалните науки: проблемът с формулирането на понятия“, изнесена на 25.06.2019 г. в рамките на лятното докторантско училище.

В архива са представени: Джовани Сартори (Concept Misformation in Comparative Politics), Питър Маир (Concepts and Concept Formation), Андреас Шедлер (Concepts and Concept Formation), Джон Геринт (What Makes a Concept Good).

https://drive.google.com/open?id=14pl3uI4c-hD2qdkKyFsrQzeUjcYxETKg

Обърнете внимание и на Десетте правила за анализ на понятия на Джовани Сартори.

6/20/19

Докторантски теми №3

В третата среща по радио "Алма Матер ФМ Класик" от поредицата "Докторантски теми" гост бе Абел Родригес. Той е докторант в Историческия факултет на Софийски университет. Научните му интереси са свързани с Куба, Латинска Америка и Венецуела като поле на информационните войни. В неговото интервю можете да научите как е възприеман Че Гевара в България преди и след 1989 г., как се реформира Куба при Раул Кастро и каквое случва във Венецуела:

6/17/19

Научна визита на Геолого-географския факултет във Флорентинския университет-май 2019


В периода 27-31 май група преподаватели и студенти от Геолого-географския факултет осъществиха научна визита във Флорентинския университет – един от най-големите и най-стари университети в Италия. 

Студентите представиха презентации в рамките на научен семинар по изменение на климата, устойчиво земеделие, емисии на парникови газове и земеползване. Посетиха климатична лаборатория за експерименталните изследвания на влиянието на топлинните условия и овлажняването върху развитието на земеделските култури. 


Посетиха опитно поле - експерименти за развитие на устойчиво земеделие; въздействие на напояването и наторяването върху качеството на продукцията; емисии на парникови газове при отглеждане на зърнени култури. 
По време на среща с координаторите по програма Еразъм във Флорентинския университет бе обсъдена възможността за бъдещо сътрудничество със Софийския университет.

Втори интердисциплинарен докторантски форум - БАН - 29-31 август

Центърът за обучение към Българска академия на науките организира Втори интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките в периода 29-31 август 2019г. в Боровец. 

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2019г.

Форма за регистрация и резюме изпращайте на електронна поща phdforumbas@gmail.com

Покана

6/5/19

Лятно докторантско училище "Изследователски методи в хуманитарните и социалните науки"

Докторантският център "Св.Климент Охридски", съвместно с Европейския университетски институт, Флоренция (EUI) организира лятно докторантско училище "Изследователски методи в хуманитарните и социалните науки" в периода 24-27 юни 2019 г.

Европейският университетски институт (EUI) във Флоренция, Италия е уникален международен център за докторантски и постдокторантски изследвания. От основаването си през 1972 г. от първите шест държави-членки на Европейските общности досега Европейският университетски институт има репутация на водеща международна академична институция с европейски фокус. Четирите департамента по икономика, история и цивилизация, право и политически и социални науки приемат изследователи от над 60 държави в докторантските си програми и в едногодишната магистърска програма по право.
България се присъединява към Европейския университетски институт през 2015г.

Лятното докторантско училище е отворено за докторанти в областта на социални науки, политически науки, история, право и др. от Софийския университет "Св.Климент Охридски" и от други университети и институти в страната. На участниците в лятното училище ще бъдат издадени сертификати и присъдени кредити.

Място на провеждане: Ректорат (Зала №1) на Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2019г.

Програма на лятното докторантско училище

При допълнителни въпроси, свързани с лятното докторантско училище, може да пишете на адрес phdsu@admin.uni-sofia.bg

За участие в лятното училище моля попълнете регистрационната форма: