С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

7/24/19

Възможности за електронно обучение в областта на защита на личните данни

На 31 юли от 10:00 ч. в хотел "Интерконтинентал" (пл. "Народно събрание"№4) ще бъдат представени някои интересни възможности за дистанционно обучение в сферата на личните данни. Събитието е част от инициативата E-Open Space на Комисията за защита на личните данни, в която тя партнира с административни и образователни институции от България, Полша, Италия и др. В нея участва и Софийски университет "Св Климент Охридски".

Добре дошли са всички, които желаят да научат повече за наличните средства да разширяват познанията си по темата с помощта на съществуващи курсове и портали за електронно обучение.

Вход свободен.

Програма на събитието - в приложения файл.


7/19/19

Young Researchers - vol. 4: Conference proceedings 2019

В настоящия том от поредицата "Млади изследователи" са публикувани докладите на чуждестранните докторанти, подготвени за Втората обща докторантска конференция (февруари 2019 г.) Изданието е тематично прицелено към проблемите на работата с деца и ученици със специални образователни потребности, педагогическите подходи към аутизма и др.

Електронна версия на изданието можете да свалите тук:

https://drive.google.com/open?id=1JuweuxGF7eXIcNCzaC5kqD0qMskBSM3C

7/18/19

Млади изследователи - т. 3: Сборник от ІІ Обща докторантска конференция

Сборникът от втората докторантска конференция „Млади изследователи“, проведена през февруари 2019 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включва общо 36 научни доклада. Текстовете са подготвени от докторанти от Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Факултета по журналистика и масова комуникация, Богословския факултет, Стопанския факултет, Юридическия факултет, Факултета по математика и информатика, Физическия факултет, Биологическия факултет и др.

Книгата е достъпна за сваляне тук:

https://drive.google.com/open?id=12yLlkRTpA_eizhLADqGrOhzPMIl5_L91

7/11/19

Лекция на проф. Петър Векилов от университета в Хюстън

В поредната лекция от Лавлоковите четения на семинара "Кръстанов" проф. Петър Векилов ще говори за симетрията на кристалите (Olanzapine crystal symmetry originates in preformed centrosymmetric solute dimers). Представянето ще бъде на български език.

Дата: 12.07.2019
Час: 10:00
Място: Зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).
 

7/10/19

Лекция "Животът преди и след Земята"

В рамките на Лавлоковите четения, семинар "Кръстанов", Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков, ФХФ – СУ ще изнесе лекция на тема:

Животът преди и след Земята

Проф. Денков ще говори за това къде, кога и как е възникнал животът в светлината на нови резултати от различни научни области, които подсказват, че отговорът може да бъде търсен в далечния космос.


Дата: 11.07.2019 г.
Час: 16:00
Място: зала А209 на Физическия факултет на Софийски университет.
Организатор: катедра Метеорология и геофизика (ФзФ).

7/8/19

Сборник с докторантски доклади "Млади изследователи" - т. 2

Вторият том от поредицата публикации, осъществена с подкрепата на Докторантския център „Св. Климент Охридски“, представя докладите, изнесени на български език по време на Общата докторантска конференция от февруари 2018 г.


https://drive.google.com/open?id=1i6AUxfEV2oUY-EkUQQqby4St_oRitJQd