С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/27/19

Сборник от Втората обща докторантска конференция - авторски екземпляри

Авторите на сборника от Втората обща докторантска конференция, проведена през м. февруари 2019 г. могат да получат своите хартиени екземпляри както следва:

1. Раздели
"Изследвания в математиката, информатиката и физиката" и
"Изследвания в икономиката, управлението и правото"
В стая 214, Ректорат, Северно крило, партер (г-жа Деяна Андонова)

2. Раздел
"Изследвания във философията, богословието, историята"
"Изследвания в библиотекознанието и информационните науки"
В стая 47, Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ (г-жа Ирена Черешарова)

3. Раздели
"Изследвания във филологическите науки"
"Изследвания в медиите, комуникацията, реториката"
В стая 239, Ректорат (г-жа Гергана Белчева)

ВАЖНО: Сборникът в електронен вид и съдържанието с авторите и разделите е достъпен за справки и сваляне на нашия сайт (тук).

Забележка:
Авторите в раздел "Изследвания в педагогическите науки", както и тези на англоезичния т. 4 на поредицата ще получат своите книги от редактора доц. дпн Милен Замфиров.

9/9/19

Материали от информационната среща за конкурсите на ФНИ

Презентация от представянето, проведено от екипа на отдел "Научна и проектна дейност" за програмите на фонд "Научни изследвания" (03.09.2019):