С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

1/17/20

ІІІ Обща докторантска конференция „Млади изследователи“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да ви покани за участие в ежегодната докторантска конференция „Млади изследователи“. Тя продължава традицията, създадена в хода на приключилия проект „Докторантски център“ и е заявка да търсим устойчивост на дейностите, насочени към подкрепа на младите учени.

Събитието ще се проведе на 27.02.2020 г. в сградата на Ректората. Желаещите могат да се включат с представяне на доклади, постери (включително и електронни) в обхвата на своя изследователски интерес.

С представяне могат да се включат всички желаещи - студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" и други висши училища в София и страната.

Крайният срок за подаване на заявките е 16.02.2020 г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 20 февруари 2020 г. по електронна поща.

Записването се извършва чрез приложената по-долу електронна форма:

 

1/14/20

Стипендии за докторантури в Kochi University of Technology, Япония

Kochi University of Technology (KUT), Япония, открива кандидатска кампания за тригодишни пълни стипендии - Special Scholarship Program. Кандидатите защитават проект на докторантска тема.

Подробна информация за условията и процедурата за кандидатстване ще откриете на сайта на KUT.

1/10/20

Възможност за академична мобилност в Полша

В рамките на проект PROM, полската Агенция за академичен обмен предоставя стипендии за докторанти и преподаватели. Подробна информация ще откриете в приложената по-долу на английски покана:

“PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” is now open.
The project is implemented by the International Relations Office and Department for International Projects at the John Paul II Catholic University of Lublin.

Mobilities within PROM project may take place between 10 February 2020 and 30th September 2020.

Potential candiadates are kindly advised to read carefully the information regarding the project, (especially Regulations of participation in the “PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” project) available at: https://www.kul.pl/rekrutacja,19430.html Please note that at the bottom of this website there is a list of events organised by our university in which your PhD students and academic staff may be interested in participating.

Please find enclosed two attachments: “Costs financed in connection with participation in the project” and “Number of scholarships available” (there are altogether 52 places for PHD students and 11 academic staff incoming to KUL) as well as “FAQ frequently asked questions”.
 
The deadline for submitting all applications is January 21st, 2020 (2:00 p.m.)

1/9/20

Край на дейностите към Докторантския център

Колеги, във връзка със зачестилите случаи на писма за кандидатстване по работен пакет "Мобилност" напомняме, че проектът приключи своята дейност през юни 2019.