С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

2/3/20

Обучение HRS4R process at Sofia University and Open Science

На 19 февруари 2020 г. (сряда) от 10:00 часа до 12:00 часа, в „Нова конферентна зала“ в сградата на Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе обучение и тема: “HRS4R process at Sofia University and Open Science”.

Обучението има за цел да запознае млади изследователи и докторанти с прилагането на принципите на Европейската харта на учените и Кодекса за поведение при назначаването им на работа, както и на важните детайли свързани с Open Science.

Желаещите да се вземат участие могат да се регистрират на имейл адрес:
itinkova@admin.uni-sofia.bg 
в срок до 17 февруари 2020 г., като изпратят: три имена , имейл адрес и телефон за връзка.