С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Електронна библиотека

Материали от обучения:

1. Курс "Академично предприемачество чрез европейско финансиране"
  2. Презентация от обучение за работа с Web of Science
  3. Курс "Академично предприемачество чрез европейско финансиране" 2
  4. Материали от лятното докторантско училище, юни 2019:

  Електронни публикации:
  1. Сборник с докторантски доклади "Young researchers" - v. 1
  2. Сборник с докторантски доклади "Млади изследователи" - т. 2
  3. Сборник с докторантски доклади "Млади изследователи" - т. 3
  4. Сборник с докторантски доклади "Young Researchers" - v. 4
  5. Докторантски четения, кн. 1 "Природа и общество"