Nov 9, 2017

Докторантска конференция - Февруари 2018 г.

В рамките на работен пакет "Открита наука" Докторантски център "Св. Климент Охридски" започва набирането на кандидати за участие в научна конференция, която ще се проведе през месец февруари 2018 г. Представените текстове ще бъдат публикувани в печатен сборник. Участниците ще получат допълнителна възможност за работа върху оформлението на работите си в рамките на общ докторантски курс "Подготовка на научен текст за публикация".

Допустими кандидати: студенти, докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

Крайният срок за подаване на заявките е 20.12.2017 г.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани до 3 януари 2018 г. по електронна поща.

Заявките за участие се подават съгласно приложената форма: