Mar 6, 2018

Възможност за конференция: 5th ICCESEN 2018

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание възможност за участие във 5th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN 2018).

Тематични полета на конференцията:
• Theme 1. Physical Science and Technology
• Theme 2. Mathematical science and applications
• Theme 3. Energy and applications
• Theme 4. Earth Science and Application
• Theme 5. Engineering Science and application
• Theme 6. Material Science and application
• Theme 7. Biological and Medical Science and Applications
• Theme 8. Education Technologies and Applications
• Theme 9. Agricultural Science and Technology
• Theme 10. Forestry and Environmental Science and Engineering

За повече информация може да посетите сайта на конференцията.