1/14/19

Нова публикация: имиграция от трети страни в София

На вниманието на социолози, политолози, педагози, специалисти по езиково обучение, представители на други социални науки:

През декември 2018 бяха представени резултатите от международно изследване по проекта ИНТЕГРА върху миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в пет европейски града: София, Прага (Чехия), Рубано (Италия), Кошице (Словакия), Осиек (Хърватия).

В допълнение към изследването са направени и средносрочни прогнози за очаквания брой граждани на трети страни към всеки от градовете и необходимите действия, за да се осигури пълноценното участие на тези групи на пазара на труда, в образованието, и в социалния и културния живот на приемащата държава.

Пълният текст на проучването може да бъде свален от страницата на изследователския екип.

1/10/19

На вниманието на кандидатите по работен пакет "Мобилност"

Уважами колеги,

На последното заседание на Експертния съвет на Докторантския център бе взето решение при проверката на кандидатурите за финансиране на да бъдат разглеждани мотивирани заявления за покриване на нощувки над лимита, обявен в поканата, но при задължително спазване на разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (виж текста на нормативния документ).

Експертният съвет си запазва правото да оцени заявките съобразно тежестта на посочените мотиви.

Екип на Докторантски център "Св. Климент Охридски"