2/22/19

Сборник с докторантски доклади "Млади изследователи" - т. 1


На 20 февруари в сградата на Ректората бе открита Втората обща докторантска конференция „Млади изследователи“. Събитието бе организирано от Докторантския център „Св. Климент Охридски“, който е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

За втора поредна година научният форум, предназначен да даде публичност на изследователската работа на докторантите, събра участници от 16-те факултета на Университета, включително и чужденци, които следват в Софийския университет.

По време на събитието бе представен излезлият от печат том първи на поредицата с докторантски текстове, представени през 2018 г.

Електронна версия на сборника можете да свалите тук.

 https://drive.google.com/file/d/1BWu6tmmaIRrwjfxuw87CNKFKyEPJEMKP/view?usp=sharing

2/19/19

Покана: Франкофонска среща - 25.02.2019г.

Уважаеми колеги студенти, докторанти и преподаватели,

Франкофонският център към Софийския университет „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани на 25 февруари (понеделник) от 17:00ч. на среща с представители на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) и на  Френския институт в България.

Целта на срещата е да бъдат представени на университетската франкофонска общност актуалните програми за мобилност на двете институции, както и организираните от тях конкурси, фестивали и други събития.

Срещата ще се проведе в залите на Франкофонския център към Софийски университет "Св.Климент Охридски" - бул. „Цар Освободител”№ 15, етаж 4 – Северно крило.


                                             Заповядайте!


2/13/19

Възможност: Конкурс "Моята теза в 180 секунди"


Университетската агенция на Франкофонията, в партньорство с Френския институт, организират второто българско издание на конкурса «Моята теза в 180 секунди». Той има за цел да даде възможност на настоящи или защитили през изминалата академична година докторанти да представят пред разнородна публика от неспециалисти темата на своето изследване. Всеки участник трябва в рамките на три минути да направи ясно, сбито и същевременно убедително изложение на френски език, на проблемите, по които работи.


Конкурсът «Моята теза в 180 сенунди» предоставя на участниците уникалната възможност да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Той е и средство за представяне и популяризиране на докторантската форма на обучение.

Конкурсът е и начин за представяне на българската научна продукция и засилване на контактите и обмена между научните среди и обществото като цяло.

Конкурсът «Моята теза в 180 секунди» е вдъхновен от състезанието Three minute thesis (3MTMC), което за първи път е организирано през 2008г. в Университета Куинсленд, Австралия. През 2012 г. той навлиза във франкофонското пространство, като през 2018 вече има издания в 18 държави.

Победителят в националния финал представя България на международния, който тази година ще се проведе в края на месец септември 2019г. в столицата на Сенегал, гр.Дакар. Преди явяването на този финал на победителя ще бъде осигурен професионален треньор и допълнителна езикова подготовка. Ще бъдат раздадени награди и за второ и трето място, както и награда на публиката.

Краен срок за кандидатстване: 01 април 2019г.

Цялата необходима информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Университетската агенция на Франкофонията:

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-these-180-secondes-edition-2019-bulgarie/

както и във Франкофонския център на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ от представителя на Университетската агенция на Франкофонията за България:

Петър Топарев
Ректорат, Северно крило, етаж 4, Антена на УАФ България
peter.topareff@auf.org
тел. +359 2 423 48 05

2/6/19

Втора обща докторантска конференция - 20 февруари 2019

Уважаеми колеги,

На 20.02.2019г. от 10:00 ч. в Аулата на Софийския университет ще се състои официалното откриване на Втората обща докторантска конференция.

Събитието започва с академични лекции на проф. дбн Румен Панков и доц. д-р Георги Вълчев. Функционалният ректор проф. д-р Мария Стойчева ще проведе среща-разговор с новозачислените докторанти.

Секциите с доклади на участниците ще стартират в 12:00 часа съгласно приложената

Програма на втора обща докторантска конференция


Важно: Регистрацията на участниците е задължителна. Започва в 9:30 ч. пред Аулата.