С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

6/20/17

Покана за обучение по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Склодовска-Кюри

На 28 юни 2017 г., от 12.30 до 17.00 часа, в конферентната зала на Информационния център на ЕС, ул. „Г.С. Раковски“ 124, гр. София ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата за Индивидуални стипендии, дейности Мария Скл.- Кюри (Н2020-MSCA-IF-2017).

Обучението се организира от националните контактни лица Мария Скл.-Кюри за България, със съдействието на МОН, Национален координатор за РП „Хоризонт 2020“.

Поканата за участие е насочена към всички, които се подготвят да кандидатстват по тази схема.  Участниците трябва предварително да се запознаят с документите, публикувани на Портала на участниците за РП “Хоризонт 2020”.

Програма на обучението

Регистрация за участие – в срок до 25 юни 2017 г. на страницата на Министерство на образованието и науката.

Предварителни въпроси се приемат по ел. поща: mateeva@cu.bas.bg и tchouprenska@cu.bas.bg

No comments:

Post a Comment