С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

8/31/17

Обучение за преподаватели: Модул "Научноизследователска етика"

На 27 септември 2017г. от 9 до 13 часа в Конферентната зала на Ректората ще се проведе обучение за преподаватели - модул "Научноизследователска етика".

Лектори:
доц. д-р Валентина Кънева (ФФ), Председател на Етичната комисия на СУ
ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова (ФМИ), член на Етичната комисия на СУ

ПРОГРАМА 

9.00 - 9.15 - регистрация на участниците

9.15 - 11.00 - доц. д-р Валентина Кънева
 • Етика в научното изследване. Роля на етичните принципи и правила в областта на научното изследване. Професионализъм и изследователски интегритет.
 • Нарушения на принципите на научноизследователската етика. Насърчаване на добри практики в научните изследвания. Етични кодекси. Институционални политики. 

11.00 - 11.30 - кафе пауза

11.30 - 13.00 - ас. д-р Теменужка Малчева-Зафирова
 • Плагиатство. Избягване на плагиатството. 
 • Авторство и съавторство. Проблемното авторство. Критерии за авторство и съавторство. Peer review при публикуване в списания. 

Заповядайте!

8/19/17

Удължаване на конкурса за лого

Удължаваме срока за подаване на проекти за лого на Докторантски център "Св. Климент Охридски". 

Условията на конкурса остават непроменени.

Предложенията Ви очакваме на и-мейл адрес gbelcheva@admin.uni-sofia.bg до 15 септември 2017 година

Получените изображения се публикуват за гласуване във ФБ страницата на проекта: https://www.facebook.com/DoctCent/

8/4/17

Стартира събирането на заявки за научна литература

Започва събирането на заявки за литература в рамките на работен пакет „Достъп“ . Те могат да бъдат изпращани от докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Подаването се извършва чрез приложената „Заявка за литература“. Тя трябва да бъде изпратена на phdunisofia[at]gmail.com с тема на съобщението „Заявка за литература“. Заявления, които не са подадени съгласно формата, няма да бъдат разглеждани.

Преди да посочите заглавие, моля проверете дали то не е налично в библиотеката на Университета. 

Крайният срок изпращане  е до 04.09.2017 г. включителноПоради ограничения, свързани с външни за проекта нормативни изисквания, заявки, подадени след посочения срок, няма да бъдат включени в общия списък за закупуване.

Постъпилите заявки ще бъдат проверени и обработени в Университетска библиотека. Окончателният списък на заглавията подлежи на съгласуване с експертния съвет на проекта. След доставката на книгите ще публикуваме своевременно съобщения за тяхната наличност и възможностите да бъдат ползвани.

8/2/17

Стартира работен пакет "Обучение"

Уважаеми докторанти,

Стартира дейност "Обучение" към проект Докторантски център"Св. Климент Охридски". Тази дейност предлага възможност за избор на курсове, списък на които може да видите тук. В него са включени курсове, които са гласувани от Факултетните съвети на съответните факултети, и ще бъде допълван с още предложения за вас. Курсовете носят по 5 кредита към вашите докторантски дейности.

За зимен семестър на учебната 2017/2018 година Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти:
 • Разклоняващи се процеси и приложения
 • Академично писане – дисертация по средновековна българска история
 • Теория и практика на официалната и неофициалната дипломация в историята и практиката на международните отношения на ХХ – ХХI в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Икономика и политика в историята на България и света през ХХ в. (изследователски и преподавателски аспекти)
 • Методология на теренните научни изследвания по етнология
 • Институционално устройство и развитие на Третата българска държава
 • Основи на науката за анализ на данни (Basics of Data Science)
 • Моделиране на данни с SPSS/PSPP
 • Световни стандарти за дисертационния проект
 • Информационно осигуряване на научните изследвания
 • Усъвършенстване на умения за академична комуникация. Ефективно участие в научни форуми и академични презентации
 • Инструменти за научно цитиране
 • Етика на научното изследване
 • Произход и еволюция на символното поведение на човека
 • Приложна лингвистика
 • Българска литература на 21 век
 • Изворите в електронната среда на историци и филолози
 • Основни педагогически понятия
 • Качествен подход в педагогическите изследвания – същност, варианти на приложение, методи
 • Автобиографично интервю, автобиографичен разказ и наративен анализ в научните изследвания в областта на социалната работа
 • Дигитална култура и образование
 • Образование и фамилни интеракции
 • Специално образование – сравнителен преглед
 • Inclusive education of students with special educational needs (SEN)
 • Технологии за подготовка и защита на дисертационно изследване в област на висшето образование "Педагогически науки"
 • Критичен анализ и подходи за избор на научно-изследователски проблем в професионално направление "Педагогика"
 • Съвременни европейски модели на предучилищно образование (на български език)
 • Приложение на изследователските технологии в предучилищното образование (на английски език)
Записването за курсове става през системата Мудъл, където е създадена специална категория за проекта под името "Докторантско училище".

Ако изпитвате затруднения как да се запишете за конкретен курс, моля разгледайте инструкцията за записване на докторантски курс.