Aug 4, 2017

Стартира събирането на заявки за научна литература

Започва събирането на заявки за литература в рамките на работен пакет „Достъп“ . Те могат да бъдат изпращани от докторанти, пост-докторанти, специализанти, млади учени и преподаватели на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Подаването се извършва чрез приложената „Заявка за литература“. Тя трябва да бъде изпратена на phdunisofia[at]gmail.com с тема на съобщението „Заявка за литература“. Заявления, които не са подадени съгласно формата, няма да бъдат разглеждани.

Преди да посочите заглавие, моля проверете дали то не е налично в библиотеката на Университета. 

Крайният срок изпращане  е до 04.09.2017 г. включителноПоради ограничения, свързани с външни за проекта нормативни изисквания, заявки, подадени след посочения срок, няма да бъдат включени в общия списък за закупуване.

Постъпилите заявки ще бъдат проверени и обработени в Университетска библиотека. Окончателният списък на заглавията подлежи на съгласуване с експертния съвет на проекта. След доставката на книгите ще публикуваме своевременно съобщения за тяхната наличност и възможностите да бъдат ползвани.