С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/10/18

Възможности за участие в научни форуми – октомври 2018 г.

Представяме на Вашето внимание две предстоящи академични събития от есенния календар. За пътуване в чуждестранни институции все още можете да се възползвате от допълващото финансиране от Докторантския център. Ранното подаване на документи е препоръчително заради административните процедури по оценка и командироване.

1. “Soft Power, Ethics, Interests”, международен колоквиум в Банска Бистрица, Словакия, 30-31 Октомври 2018 г.
Вижте официалната покана.

2. „Корпоративна социална отговорност (КСО) – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“, международен колоквиум, София, България, 8 октомври 2018 г.
Вижте официалната покана.