С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

С подкрепата на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

9/19/18

Временна промяна-кандидатстване-Мобилност

Уважаеми колеги,

Молим временно до 30 септември да изпращате кандидатурите си за финансиране на мобилност в чужбина на следната електронна поща - phdsu@admin.uni-sofia.bg