9/19/18

Университетската агенция на Франкофонията в "Нощта на учения"

Допълнителна информация за информационния панел "Мобилност" в Нощта на учения:

Събитието ще се започне в 18:30 ч. в 23 зала на Ректората. Наши гости ще бъдат колеги от Университетската агенция на Франкофонията.

Планираме:

  • Да разкажем накратко за възможностите, свързани с удължаване на срока, в който Докторантският център ще осигурява финансиране.
  • Да поговорим с колеги, които вече са пътували за участие в срещи или с изследователска цел.
  • Да формулираме препоръки за възможно удължение на "докторантското" финансиране в рамките на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Представители на Университетската агенция на Франкофонията ще разкажат за отворени възможности, от които могат да се възползват изследователите на Софийски университет: